Към момента в Макспириънс приемаме плащания само по банков път. Ако срещаш затруднения с плащането, моля свържи се с нас!

Веднага след като получим плащането ти, ще изпратим имейл, с който да потвърдим резервацията и да ти дадем малко по-детайлна информация за твоето пътуване. 🙂

Банкова сметка на „Макспириънс Травъл“ ЕООД
Уникредит Булбанк,
гр. София, ПК: 1404
IBAN: BG57 UNCR 7000 15 2348 4245
Основание: име на клиента и име на тура

As of today, we are only able to receive payments through bank transfer.
We apologise for the inconvenience while we are working hard to enable more convenient payment methods.

Once we have received your payment, we will email you the confirmation of your booking with some further details of your tour. 🙂

Bank account „Maxperience Travel” Ltd.
Unicredit Bulbank,
Sofia, Bulgaria, Post code: 1404
IBAN: BG57 UNCR 7000 15 2348 4245
Reference: client name and tour name